ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

500.00$

5G jammer in the office

EO060501
  • Վաճառվում է
  • Անհատ
  • Հեռախոս. 13896854756
  • Երկիր. Գերմանիա
  • Քաղաք (շրջան). birmingham
  • Տեղադրվել է. 29.11.2019 11:56
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

Regardless of the safety of the phone screen isolators installed in the laboratory, professional organizations confirm the location of students. The general public and the government need to adopt a scientific and objective attitude on this issue. I have questions about installing a mini gps jammer. I have the right to object. Government agencies respect rights and communicate scientifically to the public. We will actively check whether the safety impact of mobile phone shielding devices meets national standards.

https://www.jammer-mart.com/gsm-frequency-band-jammer.html

Deterrence devices that can be purchased on the market. Used for some work. Customers can individually set which radio waves they want to block or do not want to block. It corresponds to various radio waves. Nearly every citizen in the world uses a smartphone. To prevent calls, a 3G / 4G jammer is used, which can block a lot of communication. Even some high-power mobile phone shielding devices, like drone jammers , can intercept drones.

https://www.jammer-mart.com/drone-uav-jammers.html

Many countries have adopted many measures to combat terrorism. It should be mentioned that a special mobile phone jammer is installed. Stop the signal that a bomb could be fired. No accident danger. Blocking technology is constantly evolving. The jammer functions better. The highest interference signals will prevent radio signals longer than 1 km. This result has a positive effect on terrorist attacks. This is a very important WiFi signal breaker. What matters is government defense.

https://www.jammer-mart.com/portable-gps-blockers-jammers.html

Mobile phones are the reason why you can’t concentrate in the office. An effective way to solve this problem is to use a 5G jammer. Many companies have strict regulations on the use of telephones. But this has no effect. Using a smartphone jammer is a smart way.

https://www.jammer-mart.com/wireless-wifi-bluetooth-jammer.html

When you need to protect your office or meeting room from eavesdropping, use the WiFi deterrent feature. With compact design. In addition to the phone frequency, the wifi jammer also covers Bluetooth. The transmit power can be optimally adjusted. Cause failure, forcibly disconnect the phone.

Հայտարարության ID-ին: 8035de0cf375089a

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ