ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

44.96$

Firearms Guide – World’s Largest Gun Guide and Schematics & Blueprints Library

Flash_Drive-Front-Back
Flash Drive Eition02 Start Screen04 Schematics Zoomirani06 Mauser08 S&W Antique12 Astra C9605 AR Rifle13 Springfield 191127 Ammo 2
  • Վաճառվում է
  • Կազմակերպություն
  • Հեռախոս. 310888-6666
  • Երկիր. ԱՄՆ
  • Քաղաք (շրջան). Los Angeles
  • Տեղադրվել է. 14.10.2018 18:09
  • Ժամկետի ավարտը. 147 օր, 2 ժամ
LoadingԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

The new Firearms Guide Flash Drive Edition & Online Edition Combo is:

1. A Reference Guide that presents over 73,000 antique and modern firearms, air guns and ammunition from 1,110 manufacturers worldwide
– Computer searchable with 14 different search criteria: caliber, year, price, action, etc
– Antique and modern guns, civilian and military guns since 1800s
– Tech-specs, prices, features and up to 12 high-res zoom able pictures per model
– Ammo database with 6,400 rounds with ballistics, specs, features, pictures
– One-click-ballistics (stopping power) for every gun in any caliber
– Side-by-side comparison of any guns of your choice
– Over 55,000 high-resolution color pictures of guns
– 650 printable targets: Zombies, silhouettes, animals, criminals, etc
– US – EU conversion caliber chart

2. A Gun Value Guide that presents antique and modern guns with gun values online based off of the 100% – 30% condition ratings
– Ideal for gun traders & collectors and when selling or buying guns
– Find gun values of any gun 24/7 from any computer and tablet from any location

3. A Gun Schematics & Blueprints Library with 8,000 printable gun schematics and blueprints with original parts lists for all types of antique and modern guns
This year hundreds and hundreds of blueprints for antique guns are added and also original Russian blueprints for complete AK-s, but also for 1911-s and AR-s.
– Ideal for gunsmiths or gun enthusiasts who disassemble, clean and fix their guns
– Schematics huge in size (like 4-5 screens) and digitally premastered
– Zoom in on your screen to see smallest gun parts of any antique or modern gun
– Print out as many schematics and blueprints as you like

4. Better than Google – With 14 search criteria you can perform simple or complex searches that you cannot do with Google and get precise search result. For example, if you type in Google “polymer frame pistol in 9mm” your search result is 2,482,000 web pages. The same search in Firearms Guide will bring up 420 relevant pistols.

Using Firearms Guide saves a lot of time and money for gun enthusiasts. Instead of buying several books or surfing for hours on the internet from one manufacturer’s website to another, search Firearms Guide and get everything you need about antique and modern guns: tech specs, prices, gun values, high-resolution images, features and schematics, parts lists & blueprints literally in seconds.

Combo consist of:
Flash Drive Edition – For Windows and Mac
-Starts automatically, works directly from super fast 16 GB Flash Drive
– Requires no installation or Internet access – research guns in privacy of your home without anyone tracking you online
– so small that you can carry it on your key chain and always have all the info with you
Online Edition – for any computer and tablet
– 24/7 full access from any location just login with your username and password
– Free updates around the year

The new 9th edition is $29.95. Flash Drive & Online Combo is $44.95 with free S&H. Free Updates. Please find more info at our site.

Հայտարարության ID-ին: 1795bc35c0614bca

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....