ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

Գինը պայմ.

Mi-171-E Helicopter

  • Վաճառվում է
  • Կազմակերպություն
  • Հեռախոս. 14169009514
  • Երկիր. Մեծ Բրիտանիա
  • Տեղադրվել է. 01.04.2018 22:13
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

GENERAL INFORMATION
The Mi-171E is an advanced, multi-purpose helicopter is a modern export variant of the Mi-8 medium multi-mission helicopter that can be deployed in search-and-rescue (SAR) missions, disaster response, forest fire-fighting and medical assistance in the field.
FEATURES
The Mi-171E features a metallic fuselage made of high-strength aluminum alloy. The fuselage integrates a five-bladed main rotor and a three-bladed tail rotor. The under hull is installed with a fixed try-cycle landing gear system.
The helicopter is designed to fly in adverse weather conditions and is also equipped for special operations during night time. The redundant flight controls and onboard equipment make the helicopter highly-effective during missions in mountainous regions and in hot climates.
AVIONICS
The Mi-171E helicopter integrates state-of-the-art flight and navigation equipment from leading Western and Russian manufacturers. The cockpit instrumentation can be altered to comply with night vision goggles for increased flight safety during night time.
The helicopter is also equipped with a ground proximity warning system (GPWS), which alerts the crew of the proximity of obstacles, or ground or water in order to avoid collisions.
Mi-171E CABIN
The cabin offers an internal volume of 23m³ and integrates an optimal seating layout for carrying up to 26 passengers or it can be configured to accommodate up to 12 wounded personnel on stretchers attended by medical personnel. The cargo variant can transport up to 4,000kg of cargo inside the cabin or on external sling.
The right side of the cabin is fitted with a loading ramp and additional sliding door for easy loading/off-loading of cargo and equipment.
ENGINES AND PERFORMANCE
The Mi-171E helicopter is powered by two enhanced VK-2500-03 engines. Each engine develops a take-off power of 2,400hp and contingency power of 2,700hp. The helicopter is also equipped with Safir auxiliary power plant, upgraded transmissions, and internal fuel tanks.
The helicopter can fly at a maximum speed of 250km/h and has a maximum operational ceiling of 6,000m. It can operate in temperatures ranging between 50°C and -50°C.

Թեգեր չկան

  

Հայտարարության ID-ին: 1665ac12f49ec197

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ