ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

400.00$

Military signal jammer jams cell phone

5
  • Վաճառվում է
  • Կազմակերպություն
  • Հեռախոս. 1466
  • Երկիր. ԱՄՆ
  • Քաղաք (շրջան). birmingham
  • Տեղադրվել է. 21.04.2020 12:24
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

Military jammer jams cell phone

After a busy day, we all need quiet moments. However, when the phone keeps ringing, sometimes hearing the phone ringing, especially in places where you want to be quiet, may be annoying. What can we do? We need a powerful military jammer.

https://www.jammer-mart.com/military-jammers.html

Maybe we have to try our own signal jammer. Although this sounds like a complicated process, it is not true rocket science to lock up your phone. You can lock your phone at home. Okay, let’s start making jammers.

https://www.jammer-mart.com/

Now, before we build it, let us first understand how it works. This GSM jammers uses the GSM800 frequency because most mobile phones use it to work. Therefore, the selected VCO is a swept frequency oscillator, which is very effective, but if there is no good RF test equipment, it may be difficult for beginners to manufacture.

https://www.jammer-mart.com/gsm-frequency-band-jammer.html

However, it is unbelievable how the drone jammers interferes with the drone itself. Its authenticity has not been confirmed. Therefore, if you need a drone signal interceptor, please choose jammer-mart.com to buy more reliable high-end drone jamming equipment.

https://www.jammer-mart.com/drone-uav-jammers.html

Հայտարարության ID-ին: 1685e9eadc11d5ab

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ