ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին
zxbv zXDFbgzbf

Ձկնորսության պատմություն

Ձկնորսության պատմություն

Մարդը հնագույն ժամանակներից ձգտել է բնակություն հաստատել գետերի լճերի օվկիանոսների ափերին: Այդ պատճառով ձկանորսը և այլ ծովամթերքների հայթայթումը եղելէ նախամարդու գոյությունը պահպանելու կարևորագույն միջոցներից մեկը: Մենք քիչ տեղեկություններ ունենք թե հնագույն ժամանակներում մարդիկ ինչով են ձուկորսացել, հավանաբար նրանք սկ  […]

Վերջիները Ձկնորսության պատմություն-ում