ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

Ձուկ գետածածան

Ձկնորսության համար թույլատրվող ձկնատեսակներ

Նկարագիր. Ի տարբերություն իր նախնիների, գետածածանը համարվում է դիմացկուն, երկարակյաց և պտղաբեր ձուկ : Գետածածանը դեղնա-կանաչավուն կամ շականակագույն է, սակայն նրա գույնը կարող է փոխվել կախված իր բնակության վայրից: Գլուխը մեծ է, բերանը շարժական: Վերևի շուրթի վրա գտնվում են երկու զույգ բեղիկներ: Լճում կամ լճակում բնակվող  […]

Ձուկ սիգ

Ձկնորսության համար թույլատրվող ձկնատեսակներ

Չիռ/շոկուր

Նկարագիր. Սիգ ձուկը տարբերվում է իր բազմազանությամբ: Գլուխը փոքր է, դունչը՝ սուր: Թեփուկները համեմատաբար խոշոր են: Մարմնի ընդհանուր գունավորումն արծաթափայլ է՝ երկնագույն նրբերանգով: Մեջքը մուգ կանաչ է, մոխրագույն կամ գրեթե սև, կողքերը՝ արծաթավուն, փորիկը՝ սպիտակ: Ձուկն ունի փոքր բերան վերինծնոտ  […]