ShootInfo.com

ShootInfo.com

Hit the target

Reply To: Ատրճանակ

#3886
ExpertF
ExpertF
Participant

Բարև հարգելի Մարինե: Նախ նշեք, թե որ երկրի քաղաքացի եք և  որտեղ եք բնակվում: Իսկ երկրորդ և, ըստ իս, կարևոր հարցն այն է, թե ինչ նպատակով եք ցանկանում ձեռք բերել զենք: Այս հարցի պատասխանից կախված միայն կարող եմ խորհուրդ տալ ձեռք բերել այս կամ այն զենքը:

  • This reply was modified 1 year, 8 months ago by ExpertF ExpertF.
  • This reply was modified 1 year, 8 months ago by ShootInfo ShootInfo.