ShootInfo.com

ShootInfo.com

Hit the target

shootinfo.com portal supports a walk

ShootInfoShootInfo Blog 12.09.2017

The Gegharot waterfal

   The Shootinfo.com portal, constantly emphasizing the harmony of man and nature, supported the “Robinson” hiking and survival club and the organizers of the walking tour held on September 9-10 for the route “Lake Kari – the southern peak of  […]

1138 total views, 1 today

The world’s most expensive gun

FoxFox Blog 29.07.2017

   FOX welcomes you at the shootinfo.com portal. Today we will talk about the world’s most expensive gun. The VO Falcon Edition gun is worth $ 820000, which is exclusively handmade. The gun is produced by “VO Vapen AB”, a small Swedish family company, founded in 1977 by the weapon master Viggo Olson.  […]

774 total views, 2 today

Chokes

ExpertFExpertF Blog 29.07.2017

This entry is only available in Armenian and Russian.

 […]

496 total views, 0 today

Traces of animals

ShootInfoShootInfo Blog 16.07.2017

     Hello dear readers of the portal Shootinfo.com. We begin a very interesting rubric – animals and their traces. Each hunter must identify the traces of the animals and to develop the further strategy of the hunt accordingly. Every hunter is a strategist, yes, a strategist in the full sense of the word, and wi  […]

523 total views, 2 today

(Հայերեն) Եղջերու

FoxFox Blog 05.07.2017

This entry is only available in Armenian and Russian.

 […]

424 total views, 1 today

Approximate comparison of armored clothing protection classes according to the standards of different countries

ExpertFExpertF Blog 01.07.2017

     Hello, dear reader. I am the ExpertF, and in the future I’ll be blogging as ExpertF. Greetings in our new portal.

 […]

541 total views, 0 today

(Русский) Джетман

ShootInfoShootInfo Blog 16.03.2017

This entry is only available in Russian.

 […]

165 total views, 1 today

12 տրամաչափի հրացան ԻԺ-27

ShootInfoShootInfo Blog 13.03.2017

Հայերիս մոտ բավականին տարածում ունեցող ԻԺ-27 (նույն ինքը՝ ներկայումս ՄՌ-27) հարթափող հրացանի երկրպագուները բավականին թիվ են կազմում: Դիտենք ներքև տեղադրված տեսաձայնագրությունը`
 […]

249 total views, 1 today