ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

800.00$

cell phone jammer helps enjoy life

EO00004US
  • Վաճառվում է
  • Անհատ
  • Հեռախոս. 14234567890
  • Երկիր. ԱՄՆ
  • Տեղադրվել է. 26.02.2020 09:31
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

As you would expect, signal jammers can effectively protect CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G mobile phones. Effectively preventing GPS satellite tracking can protect the privacy and confidentiality of information. Small size, powerful function, light weight, large cover, easy to carry. Get it and you will have a happy life. Can be used in different types of dressing rooms or changing rooms.
https://www.jammer-mart.com/phone-blockers-jammers.html
Most people want to enjoy a peaceful life without disturbing others after work or on the weekend. In this case, this kind of gps jammer may be a good choice. This mobile phone jammer has 8 interference frequency ranges, and there must be a jammer to interfere with this frequency range.
https://www.jammer-mart.com/portable-gps-blockers-jammers.html
From another perspective, the total output power of this 5G jammer is only 4W, which will not waste energy. Depending on the signal strength in a given area, the interference radius can reach 30 meters, which is sufficient under normal conditions. And because it weighs only 800 grams and is easy to transport, it can be carried with you.
High-power military jammer block all signals in a specific area.
https://www.jammer-mart.com/gsm-frequency-band-jammer.htmlIncluding CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G and other signals. Maybe some jammers can block previous signals, but they cannot block the latest 4G phones. Not only is it 4G, it can also block CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G and other signals. This is a complete universal device. It creates a black area for cell phone signals with a radius of 5 to 15 meters.
https://www.jammer-mart.com/military-jammers.html

Թեգեր չկան

  

Հայտարարության ID-ին: 5965e560291d3a5d

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ