ShootInfo.com

ShootInfo.com

Hit the target

shootinfo.com portal supports a walk

ShootInfoShootInfo Info 12.09.2017

The Gegharot waterfal

   The Shootinfo.com portal, constantly emphasizing the harmony of man and nature, supported the “Robinson” hiking and survival club and the organizers of the walking tour held on September 9-10 for the route “Lake Kari – t  […]

The world’s most expensive gun

FoxFox Info 29.07.2017

   FOX welcomes you at the shootinfo.com portal. Today we will talk about the world’s most expensive gun. The VO Falcon Edition gun is worth $ 820000, which is exclusively handmade. The gun is produced by “VO Vapen AB”, a small Swedish family company, founded in 1977 by the weapon master Viggo Olson  […]

Chokes

ExpertFExpertF Info 29.07.2017

This entry is only available in Armenian and Russian.

 […]

Traces of animals

ShootInfoShootInfo Info 16.07.2017

     Hello dear readers of the portal Shootinfo.com. We begin a very interesting rubric – animals and their traces. Each hunter must identify the traces of the animals and to develop the further strategy of the hunt accordingly. Every hunter is a strategist, yes, a strategist in the full sense of the word, and wi  […]

(Հայերեն) Եղջերու

FoxFox Info 05.07.2017

This entry is only available in Armenian and Russian.

 […]

Approximate comparison of armored clothing protection classes according to the standards of different countries

ExpertFExpertF Info 01.07.2017

     Hello, dear reader. I am the ExpertF, and in the future I’ll be blogging as ExpertF. Greetings in our new portal.

 […]

12 տրամաչափի հրացան ԻԺ-27

ShootInfoShootInfo Info 13.03.2017

Հայերիս մոտ բավականին տարածում ունեցող ԻԺ-27 (նույն ինքը՝ ներկայումս ՄՌ-27) հարթափող հրացանի երկրպագուները բավականին թիվ են կազմում: Դիտենք ներքև տեղադրված տեսաձայնագրությունը`
 […]