ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

225.00$

Custom made damascus blade 7 Pc’s Shef’s/Kitchen knife set

81X6a6VhDiL._SL1366_
  • Վաճառվում է
  • Անհատ
  • Հեռախոս. 3026381252
  • Երկիր. Պակիստան
  • Քաղաք (շրջան). wazirabad
  • Տեղադրվել է. 17.07.2018 20:06
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

WE ACCEPT WORLDWIDE DELIVERY.PLEASE MESSAGE OR EMAIL US TO KNOW THE SHIPPING CHARGES FOR YOUR COUNTRY.
The High Grade Damascus Steel Used For This Blade Consists Of Layers Of Low Carbon & High Carbon Mixture Welded, Forged & Hammered Several Times To Obtain Up To 200 Layers. The Hardness Of This Blade Is Up To 55 HRC On The Rockwell Scale. This Blade Will Stand The Test Of Time, Holding Its Sharp Edge. Handle: This Beautiful, Hand Forged kitchen Knife Features High Grade Damascus Steel Blade & Bone & walnut Handle. Size: Overall length 33.0 cm Handle length 14.0 cm Blade length 19.0 cm Largest knife; Overall length 38.5 cm Handle length 14.5 cm Blade length 24.0 cm 2nd; Overall length 33 cm Handle length 14.5 cm Blade length 18.5 cm 3rd ; Overall length 31 cm Handle length 14.5 cm Blade length 16.5 cm Chop, Dice, Slice and Carve your way to being a Master Chef with this set of versatile knives. 4th; Overall length 29.5 cm Handle length 14.5 cm Blade length 15.0 cm 5th; Overall length 28.0 cm Handle length 14.5 cm Blade length 13.5 cm Smallest; Overall length 22.0 cm Handle length 14.0 cm Blade length 8 cm How To Care For Your New Knife: Store In A Dry Place, Moisture Encourages Rust. Damascus Is Very Easy To Clean If Rusted But Is Rust Resistant. ~ After Use, Wash & Dry The Blade & Apply Vegetable Oil, OR Any Lubricating Oil (WD-40). ~ Sometimes Damascus Steel Darkens With Age. To Brighten Up The Blade, Sand It Lengthwise With A Worn Piece Of Sand Paper. This Just Hits The Raised Portions Of The Etched Pattern & Makes The Blade Look Brighter.

Հայտարարության ID-ին: 8885b4e21e69aa62

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ