ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

100.00$

Huntsman Custom knives and axes

IMG_20181222_000325
IMG_20181222_000355IMG_20181222_000415IMG_20181222_000434IMG_20181222_000602
  • Վաճառվում է
  • Կազմակերպություն
  • Հեռախոս. 00923127191444
  • Երկիր. Պակիստան
  • Քաղաք (շրջան). waziarabad
  • Տեղադրվել է. 06.04.2019 22:54
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

Come join us in experiencing and preserving history. After all, Hisory is what inspires us! Ensuring high quality products at a very reasonable price is the hallmark of Huntsman knives & axes . We also offer the exclusivity in the form of Custom and purpose made products; designed and manufactured exclusively adhering to your Taste and style. Our product range is diversified; ranging from Knives, Daggers,Axe/Tomahawk and swords to the Ornaments and Accessories (Rings, pendants, Dog Tags) etc. ( All Hand Made ) Inspired by the Historical Significance of Damascus in the manufacturing of weaponry, the famous historical ‘Damascus Steel’ effect is an embellishment added to raise the aesthetic beauty of our products.Huntsman knives & axes was born out of a love for the historical collectibles. Based in the historical city of Wazirabad- The city famous and specialized in the production of collectibles- the company has the respect of the world in manufacturing and preserving the best quality antiques and collectibles of medieval ages. We have a history of manufacturing and distributing the High quality collectibles world wide as a fine piece of art and an emblem of history.Huntsman Knives & axes operates in the major regions of the world such as, South Asia, North America and Europe and, making our fine collection at the doorstep of the natives.

Հայտարարության ID-ին: 9915ca903f4c3789

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ