ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

Գետ Կոնգո(Աֆրիկա)

ShootInfoShootInfo Ինֆո 01.12.2018

Աշխարհագրություն. Կոնգո գետն աշխարհում երկրորդն է իր ջրառատությամբ, ինչպես նաև Աֆրիկայի երկրորդ գետն իր երկարությամբ: Կոնգո գետը հոսում է Աֆրիկայի կենտրոնական եւ հարավային շրջանների միջով՝ երկու անգամ հատելով հասարակածը , ապա թափվում Ատլանտյան օվկիանոսը:

 […]